Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 1 thuiswedstrijd(en) en 1 uitwedstrijd(en) afgelast

zaterdag 19 september 2020
Tijd T/U Team Tegen team
09:15 Uit MixF1 M.H.C. Purmerend MF1
11:50 Thuis Meisjes B2 Hockeyclub AMVJ MB5
Nieuwsoverzicht
VAN HET BESTUUR

18-9-2020
Verzoek uitstel wedstrijden
 
Namens de competitie leiding van de KNHB willen we u/jullie wijzen op onderstaande regeling m.b.t. uitstel wedstrijden.

De eerste speelweekenden van het seizoen zitten er weer op! Wij zijn erg blij dat we ondanks de maatregelen rondom het coronavirus ‘gewoon’ competitie kunnen spelen en dat we er met elkaar alles aan doen om dat zo te houden. Toch merken wij op basis van onze ervaringen de afgelopen weken dat het coronabeleid dat wij als KNHB hanteren niet voor iedereen helemaal duidelijk is. Daarom willen we jullie nogmaals duidelijk maken wat de regels en procedures zijn, wanneer een wedstrijd (zonder eventuele competitiemaatregelen) verplaatst mag worden, etc.

 Hieronder vind je het stappenplan en vervolgens nog een uitgebreide uitleg.  

 Stappenplan:  

1) Verzamel informatie van de coaches en de GGD. Bepaal om hoeveel besmettingen het gaat en hoeveel spelers er in quarantaine moeten;

2) Alleen in geval van 6 of meer ontbrekende spelers als gevolg van corona kan op verzoek de wedstrijd worden uitgesteld;

3) Onderbouw het verzoek tot uitstel van de wedstrijd;

4) Neem op tijd contact op met de competitieleiding. Dit moet zo snel mogelijk, maar maximaal tot 24u van tevoren! Een wedstrijd kan alleen verplaatst worden
met goedkeuring van de competitieleiding. NB: Voor teams uitkomend in de Hoofdklasse, Promotieklasse of Overgangsklasse gelden aanvullende regels die eerder met de verenigingen zijn gedeeld.   

Hieronder volgt een uitgebreidere uitleg met betrekking tot ons coronabeleid.   

Wat moet er gebeuren als iemand uit een team positief getest heeft op het coronavirus? 
In het geval van een positieve test in je team, is het verstandig om zo snel mogelijk, via de betrokkene, te schakelen met de GGD. Zij doen een bron- en contactonderzoek en zullen aangeven welke regels gelden voor contacten die voortkomen uit het bron- en contactonderzoek zoals de teamgenoten van de speler. Over het algemeen verblijven hockeyers tijdens een wedstrijd of training niet meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een andere persoon en ziet de GGD teamgenoten als "overige niet nauwe contacten”. Deze spelers mogen in dat geval blijven deelnemen aan wedstrijden maar moeten hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden en thuisblijven zodra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt.   

Wanneer mag een wedstrijd worden afgelast? 
Wanneer er sprake is van een of meerdere coronabesmettingen in het team, betekent dit niet dat de wedstrijd zomaar afgelast mag worden. Zoals hierboven toegelicht zal de GGD bij een positieve test inschatten of de rest van het team kan spelen. Alleen als de GGD adviseert dat het gehele team niet kan spelen, worden wedstrijden uitgesteld.
Anders dient er te worden gespeeld en zorgt het team er zelf voor dat het binnen de gestelde regels over voldoende spelers beschikt. Alleen als kan worden aangetoond dat een team 6 of meer spelers mist door het coronavirus (positieve tests, dringend geadviseerde of verplichte quarantaines) bestaat de mogelijkheid om de wedstrijd uit te stellen. Wordt een wedstrijd afgelast zonder voorafgaand contact met de competitieleiding en zonder dat er aangetoond kan worden dat er 6 of meer spelers niet beschikbaar zijn als gevolg van het coronavirus? Dan kunnen er ‘gewoon’ competitiemaatregelen opgelegd worden. NB: wedstrijden in de districtscompetitie mogen zonder eventuele consequenties – in overleg met de tegenstander – ook nog gespeeld worden in de week na de officiële speeldatum, maar vóór aanvang van de eerstvolgende speelronde.   

Hoe moet een wedstrijd verplaatst worden? 
Een verplaatsing van de wedstrijd als gevolg van het coronavirus dient door de vereniging aangevraagd te worden via het districtskantoor of voor bondscompetitiewedstrijden via [email protected] Een dergelijke aanvraag moet worden ingediend zodra bekend is dat deze situatie van toepassing is, maar minimaal 24 uur voor aanvang van de wedstrijd. Onderbouwing van de aanvraag dient te worden meegestuurd. Indien de competitieleiding akkoord gaat met uitstel, wordt de betreffende wedstrijd verplaatst.

Bij bondscompetitiewedstrijden wordt de nieuwe speeldatum in overleg met de competitieleiding vastgesteld. Bij districtscompetitiewedstrijden wordt de wedstrijd op de eerstvolgende inhaaldag gepland, waarbij de teams nadrukkelijk geadviseerd worden om in overleg met elkaar te kijken of de wedstrijd eerder gespeeld kan worden.   

Bovenstaande zaken en nog veel meer informatie over de gevolgen van het coronavirus voor de hockeysport, kun je vinden op onze website via
deze link.
 

17-9-2020
Registratieplicht HSC Hermes voor spelers en bezoekers
 
Registratieplicht HSC Hermes voor spelers en bezoekers
Alle spelers en bezoekers zoals bijv. ouders/begeleiders, coaches, vrijwilligers, scheidsrechters, enz. moeten zich registreren als zij sportpark "De Linie" betreden.

Voorop staat dat u gezond bent als u sportpark "De Linie" en HSC Hermes bezoekt. Er van uitgaande dat dit het geval is, wordt u gevraagd om met (de standaard 'Camera'-app van) uw mobiele telefoon een QR-code te scannen en uw gegevens in te vullen.
Posters met de QR-code hangen bij de entree van het terrein en het clubhuis, verspreid door het clubhuis en op kaarten in de kantine. Ook kunt u de registratie alvast thuis doen door www.hschermes.nl/registratie te bezoeken of de QR-code bij dit bericht te scannen.
Indien u slechts iemand met de auto of fiets komt afzetten of ophalen en daarbij sportpark "De Linie" niet betreedt, is registratie niet nodig.

QR-code
QR-code Bezoekersregistratie HSC Hermes

Registreren
U registreert voor een door u opgegeven tijdvak op de door u aangegeven dag. Komt u op een andere dag of in een ander tijdvak op dezelfde dag opnieuw naar de club, dan moet u daarvoor opnieuw registreren.

Houd er rekening mee dat er controles plaats kunnen vinden op uw registratie. Toon de bevestigingsmail op uw telefoon als hierom gevraagd wordt door vrijwilligers of handhavers.

Privacy
Uw privacy is volledig gewaarborgd. Bij de verwerking van uw registratie gaan wij zeer zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Voor de verwerking is een overeenkomst met LISA Hockey BV en uw gegevens worden 14 dagen bewaard voor eventueel bron- en contactonderzoek van de GGD. Dit geheel conform de richtlijnen van de overheid.

CoronaMelder app
Voorafgaand bezoek aan zowel het terrein van andere sportclubs en hockeyverenigingen in Nederland als aan sportpark "De Line", waar HSC Hermes is gevestigd, adviseren wij u de CoronaMelder app op uw telefoon te installeren. Deze app monitort continu uw omgeving en waarschuwt u nadat u in de buurt bent geweest van iemand die positief is getest op Corona. Deze app is ontwikkeld in opdracht van de overheid en werkt zonder locatie, naam, e-mailadres, telefoonnummer of andere contactgegevens. Daarmee is deze app volledig privacy-proof.

Download de app voor uw telefoon.
Download CoronaMelder on the App Store Ontdek CoronaMelder op Google Play

Met vriendelijke groeten,

Bestuur HSC Hermes
 

11-9-2020
Agenda Algemene Ledenvergadering Voorjaar 2020 - 24 september 2020
 
Voorlopige agenda ALV 24 september 2020:
1. Opening
1.1. Woord van de voorzitter
1.2. Aanpak Corona
2. Notulen ALV 11-12-2019
3. Goedkeuren Statuten en Huishoudelijk Reglement (HHR)
4. Contributie, reiskosten en overige tarieven seizoen 20-21
5. Overige mededelingen
6. Vacatures
7. Rondvraag
8. Afsluiting

Locatie: Kantine, Clubhuis HSC Hermes (Linieweg 27, 1783 BA, Den Helder).
 

21-3-2020
Huishoudelijk Reglement
 
In de bijlage van dit bericht staat het Huishoudelijk reglement.

Voor leden is deze ook beschikbaar op het besloten deel van de website.

Met vriendelijke groet,

Bestuur HSC Hermes
 24-5-2018
Wat doet HSC Hermes aan de Privacy?
DWF
Hoofdsponsor
Sponsoren
Statistieken
zaterdag 19 september 2020
Aantal leden (info) 166
Nu online
Leden met @ 100,0%
SMS Bereik (teams) 69,3%
Clubcompetitie
1. Meisjes C1
2. MD1mix
3. Dames 1
4. Heren 1
5. Jongens B1
hele clubcompetitie..
Contact
HSC Hermes hockey
Adres
HSC Hermes
Linieweg (sportpark) 27
1783 BA Den Helder

0223-623860