okt
3

Aanpassingen Bar en Keuken HSC HERMES

Beste hockeyers en hockey supporters!

Wat is het fijn dat de competitie weer is begonnen en dat jullie weer gebruik kunnen maken van ons mooie clubhuis. We horen veel positieve feedback van zowel jullie als onze gasten, wat ons alleen maar meer motiveert er een gezellig seizoen van te maken!

Waarom dit bericht?

Graag willen we jullie informeren over een aantal belangrijke aanpassingen binnen de Bar en Keuken van ons clubhuis.

In oktober nemen we eindelijk afscheid van de oude, verzakte, keukenkastjes en doorgezakte ladeblok. Deze worden vervangen door nieuwe RVS meubels, zodat we servies, bestek en keukenlinnen weer netjes en veilig kunnen bergen. Tegelijkertijd verhuizen we de vrieskasten naar de keuken, zodat barvrijwilligers niet meer zoveel heen en weer hoeven te lopen.

In de vrijgekomen ruimte in het voorraadhok wordt een afsluitbare kast geplaatst, waar diverse grijpvoorraad van snoep, snacks en blikjes wordt opgeslagen. Ook zullen de scheidsrechter hesjes naar de bezemkast verhuizen, zodat minder mensen in de voorraadruimte en keuken hoeven te zijn. Hierdoor kan de voorraadruimte tijdens bardiensten volledig worden afgesloten.

Dit is een belangrijke stap in ons verbeterplan om een hoger rendement uit onze baromzet te krijgen. Dankzij ons nieuwe kassa- en voorraadsysteem zijn we in staat om nauwkeurig voorraad, transacties en assortiment bij te houden. Hierdoor verkleinen we de kans op lekkages, fouten en derving, wat direct ten goede komt aan de clubkas.

Meer dan 40% van de consumpties in seizoen 2021/2022 zijn niet afgerekend!

Door dit inzicht, hebben we helaas moeten constateren dat in afgelopen seizoenen meer dan 40% van de consumpties niet zijn afgerekend. Dit betekent dat we niet alleen omzet zijn misgelopen, maar ook dat we extra uitgaven niet kunnen doen, omdat hier onvoldoende reserve voor is. Uitgaven die ten goede komen van de sport, de leden en onze club als geheel.

Naast de aanscherping van toegang tot de voorraadruimte, registratie van verkopen en regelmatige voorraad controles, zullen we ook andere maatregelen nemen om lekkages, fouten en derving te minimaliseren. 
Zo zullen we al onze barvrijwilligers vragen om:
  • Voor- en na de bardienst, zich in te schrijven in het logboek achter de bar;
  • consumpties eerst af te rekenen via ons kassa systeem, alvorens deze uit te geven;
  • De voorraad ruimte tijdens de bardiensten te vergrendelen;
  • melding te maken van bijzonderheden.

Dankzij deze (en minder zichtbare) verscherpingen zijn wij ervan overtuigd dat we aan een succesvol seizoen beginnen. Een seizoen dat samen met jullie hulp zal bijdragen aan de continu├»teit van onze mooie vereniging! 

Met sportieve groeten, 

Maurice ElemaTim Petter
Commissaris Bar CommissieVoorzitter