mei
19

Veelgestelde vragen over het Coronavirus en (de maatregelen bij) HSC Hermes

Nieuws HSC Hermes

Veelgestelde vragen over het Coronavirus en (de maatregelen bij) HSC Hermes

Het bestuur en de vrijwilligers van HSC Hermes ontvangen veel vragen over de gevolgen van het Coronavirus voor de hockeysport en de richtlijnen en maatregelen die gelden.
Middels dit overzicht van veelgestelde vragen hoopt het bestuur van HSC Hermes meer duidelijkheid te verschaffen in deze gevolgen, richtlijnen en maatregelen en alle uitzonderingen. Mocht uw vraag niet beantwoord worden door een van onderstaande antwoorden dan kunt u deze vraag aan ons stellen per mail:
Het bestuur van HSC Hermes volgt te allen tijde de richtlijnen van de overheid en veiligheidsregio's, het RIVM en de landelijke hockeybond (KNHB).

Veelgestelde vragen

Algemeen

Om besmetting te voorkomen, is het belangrijk om de hygiëneregels van het RIVM op te volgen:
 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
 • Geef elkaar de ruimte. 1,5 meter blijft een veilige afstand.
 • Vermijd drukte.
 • Was vaak je handen.
Houd je ook aan de regels met betrekking tot thuisblijven c.q. in quarantaine gaan wanneer je dit gevraagd wordt of wanneer je klachten hebt.
Nee, dat kan niet. Door hoesten en niezen komt het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt het virus in de lucht. Daarom is het van belang om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Het virus wordt niet via zweet doorgegeven.

Accommodatie

Ja, deze zijn toegankelijk met een coronatoegangsbewijs (CTB).
Uiteraard nog wel met inachtneming van de basismaatregelen.
Ja, er kan na controle op het coronatoegangsbewijs (CTB) gebruik worden gemaakt van het toilet.
Voor binnensportlocaties (zoals bij zaalhockey) vindt de controle plaats bij de ingang van die locatie. Bij buitensportlocaties (zoals op de locatie van HSC Hermes - sportterrein de Linie) vindt de controle plaats bij de ingang van de binnenruimtes.
Ja, het terras HSC Hermes is toegankelijk, na controle op het coronatoegangsbewijs (CTB).
Ja. Dit kan na controle van het coronatoegangsbewijs én op een veilige afstand van 1,5 meter van elkaar.

(Competitie)wedstrijden

Alle veelgestelde vragen over het spelen van (competitie)wedstrijden zijn verzameld op de pagina 'Corona en het spelen van (competitie)wedstrijden' op de website van de KNHB.
De KNHB zal er alles aan doen om alle geplande wedstrijden te spelen. Hoe de KNHB met afgelaste wedstrijden omgaat staat opgenomen in de vraag "Hoe gaat de KNHB om met wegens het coronavirus afgelaste wedstrijden”. Zodra de KNHB ziet dat het vanwege te weinig speeldagen niet meer mogelijk is om competities in de normale vorm af te ronden, dan kan de KNHB besluiten het competitieformat aan te passen om zo alsnog in aangepaste vorm de competities uit te spelen, en toe te werken naar kampioenschappen, promoties en degradaties. Hieronder is de beslisboom opgenomen die de KNHB hierbij hanteert. Het is daarbij van groot belang aan te tekenen dat veel verschillende situaties mogelijk zijn en dat deze beslissingsboom derhalve de richting is die wordt aangehouden. De KNHB neemt echter het uiteindelijk besluit en kan daarbij, gegeven een specifieke situatie van deze beslissingsboom afwijken of stappen overslaan.

Beslisboom

(te gebruiken wanneer de KNHB de inschatting maakt dat de competitie in de huidige vorm niet meer kan worden afgerond, ook niet door verlenging van het seizoen):
 • De aan het eind van het seizoen geplande play-offs en/of kampioenschappen komen te vervallen en die data worden gebruikt om de reguliere competitie af te wikkelen*;
Als dat niet meer mogelijk is:
 • De competitie wordt stopgezet nadat iedereen 1x tegen elkaar heeft gespeeld**. Op basis van de stand op dat moment wordt de poule in 2 poules verdeeld (een kampioens-/promotiepoule én een degradatiepoule) verdeeld en speelt iedereen nog 1x tegen elkaar voor een beslissing inzake kampioenschap, promotie en degradatie. Ter verduidelijking n.a.v. vragen: uiteraard worden de uitslagen van de wedstrijden uit de eerdere competitie tegen de 5 andere teams in de poule meegenomen.
 • Vervolgens wordt afgesloten met de regulier geplande play-offs en kampioenschappen;
Als dat niet meer mogelijk is:
 • Kampioenschappen, promoties en degradaties worden beslist op basis van de eindstand van de nieuw gevormde poules*;
Als dat niet meer mogelijk is:
 • Er wordt op basis van de stand nadat iedereen 1x tegen elkaar heeft gespeeld**, een play-offserie ingepland. Poules worden verdeeld in 3 groepen van 4 en elke poule speelt in halve finales en een finale of ¾ ronde om eindposities. De wedstrijd op positie drie en vier wordt alleen gespeeld indien het noodzakelijk is een team op deze positie vast te stellen;
Als dat niet meer mogelijk is:
 • De stand nadat iedereen 1x tegen elkaar heeft gespeeld wordt vastgesteld als eindstand. Zie hiervoor ook de vraag "Indien ook dit seizoen de competities helaas niet volledig uitgespeeld kunnen worden, hoe gaat de KNHB daar dan mee om?
 • Vervolgens wordt afgesloten met de regulier geplande play-offs en kampioenschappen;
Als dat niet meer mogelijk is:
 • Kampioenschappen, promoties en degradaties worden beslist op basis van de eindstand nadat iedereen 1x tegen elkaar heeft gespeeld*;
Als het niet meer haalbaar is dat iedereen 1x tegen elkaar speelt:
 • De reguliere competitie wordt als niet beëindigd beschouwd. Alleen standaardteams: de top 4 van de poule (bepaalt op basis van gemiddelden per wedstrijd) speelt in een poulefase (of als dat niet meer haalbaar is in een halve finale en finale) om kampioenschap en promotie*. Hiertoe wordt alleen overgegaan als ieder team in de oorspronkelijke poule al minimaal 5 wedstrijden heeft gespeeld. Daarnaast wordt rekening gehouden met minimaal 3 weekenden voorbereiding tenzij betrokken teams en de competitieleiding anders overeenkomen.
* Directe promoties of degradaties worden doorgevoerd. Teams die zich plaatsen voor play-outs tegen de degradatie behouden toch hun plek, teams die zich plaatsen voor de play-offs om promotie promoveren niet. In de Hoofdklasse is de kampioen aan het einde van de reguliere competitie de kampioen.
** De KNHB kan besluiten, b.v. door een tussentijdse tijdelijke lockdown, om wedstrijdrondes te wisselen met als doel er voor te zorgen dat eerst elk team één keer tegen elk ander team in de poule speelt en dat daarna de returns worden gespeeld.
De KNHB doet er alles aan om alle wedstrijden te gaan spelen (zie vraag ‘Hoe gaat de KNHB om met wegens het coronavirus afgelaste wedstrijden?’). Als dat niet kan zal de KNHB overgaan tot aanpassing van het competitieformat (zie vraag ‘Wanneer gaat de KNHB over tot het aanpassen van het competitieformat?’). Mocht het ondanks dit alles niet mogelijk zijn om competities uit te spelen, dan heeft de KNHB vastgesteld hoe wordt omgegaan met kampioenschappen, promoties en degradaties:
Mocht een competitie worden stilgelegd en definitief niet kunnen worden uitgespeeld, dan zijn er drie opties:
 • Minimaal 75%* van alle wedstrijden in een geplande competitie is gespeeld. Op dat moment wordt de actuele stand gebruikt om tot een eindrangschikking te komen. De ranglijst wordt dan nog steeds op basis van het Bondsreglement bepaald maar dan op basis van gemiddelden. Nummer 1 is diegene met het hoogste aantal gemiddelde punten etc.
 • Alle teams hebben reeds één of twéé (in competities die 3x tegen elkaar spelen) keer tegen elkaar gespeeld. De stand na zo’n volledige ronde wordt gebruikt als eindstand van de competitie en beslist het kampioenschap en promotie of degradatie;
 • Mochten nog niet alle teams één keer tegen elkaar hebben gespeeld**, dan kan de competitieleiding op basis van artikel 2.1 het competitieformat aanpassen om alsnog in ander format tot beslissingen te komen. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan wordt de competitie als beëindigd beschouwd en volgt er géén promotie of degradatie en benoeming van een kampioen. Teams worden in het nieuwe seizoen in dezelfde klasse ingedeeld;
 • In basis degraderen of promoveren uit niet beëindigde competities alleen teams indien op het moment van staken van de competitie al duidelijk is dat dit team in de ranglijst ook op een zekere promotie- of degradatieplek zou zijn geëindigd indien de competitie pas was gestaakt nadat iedereen 1x tegen elkaar had gespeeld.
Indien op basis van hetgeen bovenstaand gesteld in een competitie de stand wel leidt tot een promovendus of degradant en op het aansluitende niveau niet dan geldt het volgende:
 • Is er een zekere promovenus aan te wijzen dan promoveert deze per definitie;
 • Zijn er op basis van dit artikel op een niveau een of meer zekere degradanten aan te wijzen, maar op het niveau eronder minder of geen zekere promovendi, dan worden de degradanten op basis van gemiddelden op eindpositie en vervolgens volgens het gestelde in het Bondsreglement artikel 2.6 in een ranglijst gezet en degraderen uit die ranglijst enkel de teams met de laagste posities totdat het aantal van zekere promovendi is bereikt.
Voorbeeld: in de Hoofdklasse zijn 12 rondes gespeeld, in de Promotieklasse 10. Dit betekent dat op basis van de stand na 11 wedstrijden wel een team degradeert uit de Hoofdklasse maar niemand direct promoveert uit de Promotieklasse. In die situatie zal naar de stand in de Promotieklasse worden gekeken. Indien de nummer 1 in de Promotieklasse minimaal 4 wedstrijdpunten losstaat (met nog één wedstrijd te spelen), dan staat dat team sowieso na 11 wedstrijden ook bovenaan en promoveert. Indien dit team b.v. maar 1 wedstrijdpunt losstaat na 10 wedstrijden, dan promoveert het team niet aangezien het team nog achterhaald kan worden. De degradant uit de Hoofdklasse blijft dan toch in de Hoofdklasse.
* afronden op gehele getallen naar beneden
Een tijdelijke of definitieve stop wegens het coronavirus kan ook komend seizoen niet worden uitgesloten. Ook kan niet worden uitgesloten dat er op individueel niveau wedstrijden worden afgelast b.v. door een verplichte quarantaine voor het gehele team. De KNHB gaat als volgt om met tijdelijke stops en afgelaste wedstrijden:

Alle competities behoudens de Hoofdklasse:

 • De KNHB streeft ernaar om alle geplande wedstrijden te spelen;
 • Wedstrijden die individueel of wegens een tijdelijke stop worden afgelast, worden zodra dat mogelijk is opnieuw ingepland. Daarbij houden we uiteraard rekening met eventuele quarantaine periodes. De KNHB zal in eerste instantie gebruik maken van de geplande inhaaldagen maar kan ook, indien dit van belang is voor het verloop van de competitie, besluiten op andere momenten wedstrijden in te plannen;
 • Indien de situatie daartoe aanleiding geeft, kan de KNHB besluiten eventuele play-offs en kampioenschappen te laten vervallen en/of de competities te verlengen tot de start van de eerste zomervakanties (10 juli 2021);
 • Zodra de KNHB voorziet dat de competities niet meer volledig kunnen worden uitgespeeld, dan kan de KNHB het competitieformat aanpassen;
 • Indien de competities definitief, op basis van beslissingen van de overheid, moeten worden stilgelegd, dan heeft de KNHB aanvullende bepalingen opgesteld hoe wordt omgegaan met kampioenschappen, promoties en degradaties.
Het seizoen loopt tot de start van de zomervakanties van 2021 (10 juli 2021). Indien noodzakelijk zal de KNHB deze gehele periode gebruiken om competities af te ronden. Als, zoals tijdens het afgelopen seizoen 2019-2020, op een bepaald moment blijkt dat de competities naar aller waarschijnlijkheid niet kunnen worden afgerond, dan zal de KNHB eerder het besluit nemen competities te beëindigen.
De overheid heeft vastgesteld dat voor de binnensport, waaronder het zaalhockey, per 6 november een CTB verplicht is voor alle sporters boven de 18 jaar. Het bestuur van HSC Hermes en de KNHB vinden het belangrijk dat ook de binnensport voor iedereen laagdrempelig toegankelijk is en blijven daarnaar streven. We hebben vertrouwen er in dat, ondanks deze huidige verzwaring, het zaalhockeyseizoen doorgang kan vinden.

Coronatoegansbewijs (CTB)

Sporters en publiek vanaf 18 jaar moeten met ingang van 6 november 2021 bij het betreden van een binnensportlocatie gecontroleerd worden op een CTB.
Sporters en publiek bij buitensportlocaties worden buiten niet gecontroleerd, maar moeten bij het betreden van een binnenruimte (zoals kleedkamer, toilet of bestuurskamer) wel een CTB tonen. De CTB is ook vereist voor het betreden van de sportkantine en op het buitenterras.
Nee, vrijwilligers en mensen die functioneel aanwezig moeten zijn hoeven geen CTB te tonen. Denk hierbij aan trainers, coaches, onderhoudsprofessionals, alle vrijwilligers. Deze uitzondering geldt niet voor ouders die meerijden naar uitwedstrijden, zij moeten als publiek wel een CTB tonen.
Voor binnensportlocaties (zoals bij zaalhockey) vindt de controle plaats bij de ingang van die locatie. Bij buitensportlocaties (zoals op de locatie van HSC Hermes - sportterrein de Linie) vindt de controle plaats bij de ingang van de binnenruimtes.
De barmedewerkers/vrijwilligers hoeven niet te worden gebraagd om een negatieve test of vaccinatiebewijs. Het mag ze wel gevraagd worden, alleen hoeft de medewerker geen antwoord te geven.
Het is niet mogelijk om de barmedewerker/vrijwilliger te verplichten zich te laten vaccineren of te testen.
Om het coronabewijs van bezoekers en leden te kunnen scannen, is de CoronaCheck Scanner-app nodig. De CoronaCheck Scanner-app kun je downloaden in de Apple App Store (iPhone) of op Google Play Store (Android).
De check op het coronatoegangsbewijs kan door het coronatoegangsbewijs te scannen en het ID-bewijs van de persoon te vergelijken met de gegevens van de scan. Deze gegevens zijn altijd 3 van deze 4:
 • de eerste letter van de voornaam; en/of
 • de eerste letter van de achternaam; en/of
 • de geboortedag; en/of
 • de geboortemaand.
Daarnaast vindt er ook direct een check op coronagerelateerde gezondheidsklachten plaats.
De check op het coronatoegangsbewijs is voldaan wanneer:
 • de scanner groen kleurt; en
 • het ID overeenkomt; en
 • de bezoeker geen gezondheidsklachten heeft.
CoronaCheck Scanner is te gebruiken op alle iOS en Android-telefoons vanaf Android 6 en iOS 12 (de iPhone 5s en nieuwer). Ook heeft de telefoon een werkende camera nodig.
Let op: bij een telefoon met lage kwaliteit camera kan het zijn dat het scannen van papieren CoronaCheck QR-codes moeilijk gaat. Probeer het scannen van QR-codes daarom eerst uit. Daarvoor is het mogelijk om de demo QR-codes te gebruiken. Uitgebreide informatie over het scannen lees je hier.
Ja, om verwarring te voorkomen dienen ook deze leden gecheckt te worden op een CTB wanneer deze personen in het horeca gedeelte plaats nemen.
Het is wel mogelijk om na controle van het CTB iemand te voorzien van een polsbandje dat dan alleen op die dag geldig is. Als deze polsbandjes beschikbaar zijn zal dit door de (Commissaris) Bar Commissie of het Bestuur van HSC Hermes aan u worden meegedeeld.

Mondkapjesplicht

Nee, dat is niet verplicht. Maar het advies is wel een mondkapje te dragen als je met mensen uit een ander huishouden in de auto zit. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen.

Toeschouwers

Publiek is zowel bij amateur- als professionele sport niet toegestaan. Alleen mensen die functioneel aanwezig moeten zijn, kunnen toegang krijgen tot de complexen. Denk hierbij aan coaches, scheidsrechters, strikt noodzakelijke rijouders en verenigingsfunctionarissen.

Protocol, richtlijnen en maatregelen bij HSC Hermes

Elke speler is verplicht zich aan- of af te melden voor elke training en wedstrijd van zijn of haar team.
HSC Hermes beschikt slechts over 1 hockeyveld welke is gevestigd op een gedeeld sportpark ("De Linie"). Hoewel er (nog) geen maximum aantal geldt voor het aantal spelers op een veld heeft het bestuur van HSC Hermes besloten dat alle leden verplicht zijn zich aan- en af te melden voor trainingen en wedstrijden. Trainers en coaches van de teams hebben inzicht in de aan- en afmeldingen en kunnen zo hun training of schema aanpassen om het risico op besmetting te minimaliseren. Zonder dat een trainer of coach weet wie en hoeveel spelers er aanwezig zijn is deze afweging moeilijker voor de trainer en/of coach.
Dit kan elk team gemakkelijk organiseren via LISA. Elke speler en iedere teamondersteuning heeft toegang tot zowel de LISA app als de LISA online omgeving. Via LISA kan elke speler voor iedere training en wedstrijd zijn of haar aanwezigheid aangeven middels een vinkje en zijn of haar afwezigheid via een kruisje - 2 keer tikken en klaar!
Elke bezoeker van HSC Hermes is verplicht zijn of haar bezoek te registreren waarbij voornaam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer worden doorgegeven.
HSC Hermes is verplicht een registratie bij te houden van alle bezoekers. Deze registratie is belangrijk voor het bron- en contactonderzoek van de GGD. Er wordt alles aan gedaan om besmetting te voorkomen en risico's te minimaliseren maar als er, om welke reden dan ook, toch een bron- en contactonderzoek moet plaatsvinden kan HSC Hermes hierbij ondersteunen.
LET OP! Dit geldt dus voor alle spelers en teambegeleiding! Anderen zijn niet op het terrein toegestaan.

Hoe registreren?

U kunt gemakkelijk registreren door voorafgaand aan uw bezoek naar www.hschermes.nl/registratie te gaan of door voor de ingang van het clubhuis van HSC Hermes de QR-code op de poster te scannen.
Ja, dat moet. Voor de aanmelding voor de training en wedstrijd en de registratie van uw bezoek worden verschillende systemen gebruikt. Het is helaas niet zo dat een aanmelding zorgt voor een automatische registratie van uw bezoek. En daarom moet u aan beiden voldoen.
Aanmelden gaat gemakkelijk via de LISA app of LISA online omgeving (via de website van HSC Hermes). En registreren gaat gemakkelijk voorafgaand aan uw bezoek via www.hschermes.nl/registratie of door voor de ingang van het clubhuis van HSC Hermes de QR-code op de poster te scannen.

Wat te doen bij besmetting?

Nee, dat mag niet. Iedereen dient zich te houden aan de overheidsregels en bij klachten zoals genoemd blijft een speler, begeleider, scheidsrechter of vrijwilliger thuis.
In het geval van een positieve test in uw team schakelt (de familie van) de besmette speler zo snel mogelijk met de GGD. Zij doen een bron- en contactonderzoek en zullen aangeven welke regels gelden voor contacten die voortkomen uit het bron- en contactonderzoek, zoals de teamgenoten van de speler.
Over het algemeen verblijven sporters tijdens een wedstrijd of training niet meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een andere persoon en ziet de GGD teamgenoten als 'overige niet nauwe contacten'. Deze spelers mogen in dat geval blijven deelnemen aan wedstrijden maar moeten hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden en thuisblijven zodra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt.
Daarbij geldt: safety first, neem uw verantwoordelijkheid! Als u dus weet dat iemand meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van de desbetreffende speler is geweest, dan geldt voor deze persoon dat hij of zij in quarantaine gaat voor de duur die de overheid voorschrijft!
De GGD zal op basis van bron en contactonderzoek de besmette speler aangeven welke regels gelden voor contacten die voortkomen uit het bron- en contactonderzoek zoals de teamgenoten van de speler. Over het algemeen verblijven hockeyers tijdens een wedstrijd of training niet meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een andere persoon en ziet de GGD teamgenoten als "overige niet nauwe contacten”. Deze spelers mogen in dat geval blijven deelnemen aan wedstrijden maar moeten hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden en thuisblijven zodra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt. Daarbij geldt: safety first, neem je verantwoordelijkheid!
Mocht uw vraag niet beantwoord zijn door een van de antwoorden, dan kunt u deze vraag aan ons stellen per e-mail:
Maakt u gebruik van de LISA app om deze veelgestelde vragen te bekijken en kunt u niet alle antwoorden goed lezen? Dan kun u deze pagina het beste openen via onze website. Daar vindt u ook deze veelgestelde vragen.