nov
8

ALV woensdag 11 december. Aanvang 19:00 uur

Het bestuur nodigt bij deze elk lid, en bij juniorleden ook de ouders/verzorgers, van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering.

Deze staat gepland voor woensdag 11 december. Aanvang: 19:00 uur.
De deur is open vanaf 18:30 uur.

Op de agenda onder andere

> Bestuursverkiezing
> Het financieel jaarverslag 
> Het verslag van de Kas Controle Commissie
> Het jaaroverzicht van de secretaris
> Contributie seizoen 2020-2021

We kijken uit naar jullie komst.

Het bestuur