terug naar vorige scherm
8-2-2020
Woord van de voorzitter

Beste (oud-)leden, ouders/begeleiders, vrijwilligers, sponsors en overige betrokkenen,

Mijn naam is Tim Petter en ik heb sinds 1 januari jl. Peter Frank opgevolgd als nieuwe voorzitter van H.S.C. Hermes. Samen met de eveneens nieuwe vicevoorzitter Christof Pex en de zittende bestuursleden gaan we met jong elan, een frisse kijk en volop energie verder bouwen aan de hockeyvereniging, zoals deze door onze voorgangers is neergezet.


Hermes is een prachtige hockeyclub, die een gezellige, sportieve en veilige omgeving biedt voor jong en oud. Een club waar kinderen in een team leren spelen en zichzelf op sociaal gebied kunnen ontwikkelen. Een club met zeer degelijke faciliteiten en voorzieningen. En een club die zich al decennia kenmerkt door een verantwoord beleid.


Aan ons de schone taak om dit alles niet alleen te doen continueren, maar ook om naar de toekomst te kijken. Want de wereld verandert in rap tempo en stilstand is - meer dan ooit - achteruitgang; de jeugd is sneller verveeld en brengt meer tijd door achter het beeldscherm dan in de buitenlucht, het aantal "Kiss & Ride” ouders neemt toe, en bovenal heeft iedereen het tegenwoordig (té) druk.
Met andere woorden: Men heeft niet genoeg tijd meer voor hockey. Dit zien we terug in de cijfers, zoals in de laatste ALV reeds getoond: Hermes heeft te maken met een terugloop van het junioren ledenaantal (vooral onder jongens en bij de jongste jeugd) en parallel hieraan met een verzwakking van de financiële situatie. Er is (nog) geen sprake van een alarmerende situatie, maar we kunnen simpelweg niet achteroverleunend toekijken hoe deze negatieve trend zich langzaam doorzet.


Daarom is het nú tijd voor een grote(-re) omslag. Als nieuw bestuur hebben wij ons ten doel gesteld om in het restant van dit hockeyseizoen gezamenlijk een toekomstbestendige strategie voor Hermes te ontwikkelen, met als één van de belangrijkste speerpunten dat we hockeyers en hockeyfans langer verbonden en betrokken houden bij de club, met ons clubhuis en hockeyveld als ontmoetingspunt.


Om ervoor te zorgen dat dit een plek is waar mensen graag (blijven) komen en elkaar kunnen treffen in een geborgen omgeving waar sport centraal staat en mensen sport kunnen beoefenen en/of beleven op een wijze die aansluit bij hun behoefte, zullen we adequate korte en lange termijndoelstellingen en actiepunten moeten opstellen (én uiteindelijk verwezenlijken). Denk daarbij bijvoorbeeld aan aanpassingen in en rond het clubhuis (keuken, bar, terras, veld, etc.), het oprichten, verbreden en professionaliseren van commissies (sponsoring, PR & marketing, boeien & binden van leden, etc.) en het inspelen op een veranderende wereld (evalueren hockeyaanbod anno 2020, aanpassen contributie, de invloed van hedendaagse thema’s als individualisering en gezond, duurzaam, verantwoord, etc.).


U leest het wellicht al een beetje tussen de regels door: Bij dergelijke ambities kunnen wij alle hulp bijzonder goed gebruiken. Net zoals hockey een teamsport is, zo werken we ook samen - als team - aan de toekomst van onze vereniging. 
Samen met alle hockeyers, ouders en begeleiders, de vrijwilligers, trainers/coaches, scheidsrechters, maar ook sponsors, overheden en overige partners van de club, proberen we in te spelen op de ontwikkelingen binnen de hockeysport en de (veranderende) behoeften van de hockeyers.


Om die reden wil ik u dan ook allen verzoeken om (al dan niet anoniem) de enquête in te vullen, die wij tijdens de laatste ALV reeds hebben aangekondigd en afgelopen maand in samenwerking met de KNHB hebben opgesteld. Deze enquête geeft ons, als bestuur, de mogelijkheid om naar alle (oud-)leden en betrokkenen te luisteren, en de uitkomsten hiervan vormen de basis voor meerdere strategische sessies, die wij samen met de KNHB voor de komende maanden hebben ingepland om onze doelstellingen en actieplannen te helpen opstellen en verwezenlijken.


Daarnaast bieden de enquête en de daaropvolgende strategische sessies geïnteresseerden de kans om in de toekomst een (nog) actievere rol van betekenis te spelen binnen onze vereniging. Dit kan zijn als vrijwilliger, klusser, sponsor, trainer, bestuurslid, etc, maar ook al als toeschouwer en mede-sfeerbepaler. 
(NB: Indien er bij u interesse bestaat voor een actievere rol, op welk vlak dan ook, verzoek ik u om niet te vergeten uw mailadres in de enquête in te vullen, zodat het bestuur contact met u op kan nemen). De link naar de enquête is naar iedereen persoonlijk toegestuurd; laat alstublieft deze kans om uw mening te ventileren niet onbenut! 
(Ter geruststelling: het lezen van deze tekst duurt bijna langer dan het invullen van de enquête.)


Het bestuur wilt zich zonder voorbehoud maximaal voor u inzetten, zich laagdrempelig en transparant naar u opstellen en vooral ook zichtbaar zijn in de vereniging. Maar het is ook een bestuur dat de wijsheid niet altijd in pacht heeft en bij knelpunten met betrokkenen graag zoekt naar oplossingen. We kunnen het nooit iedereen altijd naar de zin maken, maar ik ben er van overtuigd dat we er samen (uit) komen. Uw verenigingszin is daarbij immers van onschatbare waarde.


Ik hoop u allen in of rond het clubhuis te zien, als we binnenkort aan de tweede helft van het hockeyseizoen gaan beginnen!


Met vriendelijke groet,


Tim Petter
Voorzitter H.S.C. Hermes


 
 

Reageren op het nieuws?
reactie
lidnummer
wachtwoord
 
 
:) = :( = 8) = O-) = ;) =
:*) = -:-) = :O = :9 = L) =
^O^ =
DWF
Hoofdsponsor
Sponsoren
Statistieken
woensdag 5 augustus 2020
Aantal leden (info) 166
Nu online
Leden met @ 100,0%
SMS Bereik (teams) 70,5%
Clubcompetitie
Contact
HSC Hermes hockey
Adres
HSC Hermes
Linieweg (sportpark) 27
1783 BA Den Helder

0223-623860