Vacatures

Commissaris Technische Commissie & ondersteuning
Jongste Jeugd Commissie
Voorzitter

Omschrijving
Profiel Doel
Leiding geven aan de jeugdcommissie en is daarbij verantwoordelijk voor het uitvoeren van het jongste jeugdbeleid binnen HSC Hermes. Het activeren, motiveren en coördineren van de jongste jeugd, de ouders van de jongste jeugd, jongste jeugdtrainers en -begeleiding al dan niet in overleg en/of samenwerking met andere commissies.

Plaats in de vereniging
De voorzitter van de Jongste Jeugd Commissie rapporteert aan het bestuur. Binnen het bestuur is het bestuurslid Hoofd Technische Commissie verantwoordelijk voor de Jongste Jeugd Commissie en is tevens het aanspreekpunt van het bestuur naar de Jongste Jeugd Commissie.

Functie-inhoud
Treedt op als voorzitter tijdens vergaderingen van de jongste jeugd commissie;
Stimuleert en activeert de overige commissieleden;
Is verantwoordelijk voor de jaarplanning van de jongste jeugd;
Stelt seizoensdoelen op voor de verschillende activiteiten voor de jongste jeugd;
Vertegenwoordigt de jongste jeugd commissie binnen en buiten de vereniging;
Coördineert de werkzaamheden binnen de jongste jeugd commissie;
Neemt initiatieven t.a.v. vernieuwingen in hockeyzaken en vertaalt deze naar zijn/haar medecommissieleden;
Vertegenwoordigt de vereniging op vergaderingen waar jongste jeugd zaken aan de orde komen;
Vertaalt nieuwe hockey ontwikkelingen voor de jongste jeugd vanuit de hockeybond naar voor de vereniging concrete, passende en effectieve plannen en doet zonodig aanbevelingen;
Is het eerste contact naar de ouders toe, in samenwerking met coaches en trainers;
Stelt jaarlijks in een Algemene LedenVergadering (ALV) het functioneren van de jongste jeugd commissie aan de orde;
Gaat jaarlijks na of de seizoensdoelen zijn volbracht;
Ziet toe op het juiste gebruik van de accommodatie en materiaal door de jongste jeugd, trainers en begeleiders in samenwerking met de Technische Commissie;
Organiseren van specifieke jeugdavonden;
Is betrokken bij het samenstellen van alle jongste jeugd teams voor zowel op het veld als in de zaal;
Houdt contact met ouders van jongste jeugd leden en probeert ouders bij de vereniging te betrekken, bijv ouderavonden of ouder-kind-activiteiten;
Stimuleert jongste jeugd tot het kijken van andere wedstrijden.

Tijdsbesteding
Wekelijks: 2-3 uren;
Informeel: Diverse (meestal maandelijkse) vergaderingen met de jongste jeugd commissie;
Formeel: 2 x Algemene LedenVergadering (ALV).

Functie-eisen
Goed kunnen organiseren, initiëren en motiveren;
Team-player;
Affiniteit met de (jongste) jeugd en er leiding kunnen aan geven;
Accuraat kunnen werken;
Goed met mensen, al dan niet vrijwilligers, om kunnen gaan;
Goede communicatieve vaardigheden;
Conformeren met het beleid en de visie van de vereniging;
Doelen kunnen nastreven.
Aantal uren 3
 
Heb je vragen of wil je de functie graag hebben mail dan naar [email protected]
 
Terug naar vorige pagina