Het opzeggen van het lidmaatschap

Wanneer u uw lidmaatschap of het lidmaatschap van uw kind(eren) voor deelname aan het nieuwe seizoen wil beëindigen, dient u dit bij voorkeur te doen via LISA team pagina Club en dan klikken op opzegformulier of anders door een e-mail te sturen naar secretariaat@hschermes.nl o.v.v. opzegging.
Een opzegging voor deelname aan het nieuwe seizoen die vóór 1 juni van het lopende jaar/seizoen binnen komt wordt kosteloos verwerkt. 

Indien het lidmaatschap niet vóór 1 juni van het voorgaande verenigingsjaar bij de ledenadministratie is opgezegd, is de volledige contributie van het volgende verenigingsjaar verschuldigd.
Kortom, er vindt geen restitutie plaats.
Dit is verder terug te lezen in artikel 5 van het HHR. 
In bijzondere gevallen kan het dagelijks bestuur een andere regeling treffen


Kunt u bij het opzeggen aangeven of het lidmaatschap per direct of voor het volgende seizoen stopt.
En kunt u de reden voor het opzeggen aangeven, daar kunnen we als club van leren.
U krijgt een bevestiging binnen een week.

Namens het bestuur,
Ron Scheephorst
Secretaris HSC Hermes