Contributie & Reisgeld

 

CONTRIBUTIEBEDRAGEN (per jaar) 2020-2021

 

Categorie Leeftijd op 1 oktober 2020 Contributie

Trimheren 

Ouder dan 18 jaar en geen competitie spelend

€ 132,-

Senioren Ouder dan 18 jaar
€ 183,-
Studenten (Alleen veld) Ouder dan 18 jaar
€ 84,-

A&B

14,15,16,17 jaar

€ 168,-

C

12,13 jaar

€ 153,-

D&E

8,9,10,11 jaar

€ 141,-

F

6,7 jaar

€ 108,-

G / Hummel

jonger dan 6 jaar

€ 60,-

Senioren / Studenten (Alleen zaal) Ouder dan 18 jaar  € 60,-


Lidmaatschapsduur loopt van 1 juli tot en met 30 juni en de peildatum voor de leeftijdsindeling is 1 oktober van het lopende verenigingsjaar. Zaalhockey is inbegrepen bij alle lidmaatschappen behalve bij het studenten lidmaatschap, daar moet men een keuze maken. (geen restitutie indien men niet meedoet). 

HERMES verrekent de contributiekosten en reisgeld via automatische incasso voor 1 november bij automatische incasso in 1 termijn. Indien gewenst, kan dit ook in 3 termijnen (okt, dec, feb). Dit is aan te geven op het inschrijfformulier.

Bij nieuwe leden, die zich na 1 november aanmelden, wordt het 1ste jaar de contributie in 1 keer geïncasseerd. Er is geen opsplitsing in termijnen mogelijk.

Contributie (geldt ook voor reisregeling):

* bij inschrijving vanaf 1 juli t/m 30 november --> 100 % contributie

* bij inschrijving vanaf 1 december t/m 31 januari --> 50 % contributie

* bij inschrijving vanaf 1 februari t/m 31 maart --> 25 % contributie

* bij inschrijving vanaf 1 april --> gratis lid tot 30 juni


STUDENTENLIDMAATSCHAP
 

Voor seniorleden (ouder dan 18 jaar op 1 oktober 2020) die studeren en in het bezit zijn van een studentenkaart en recht hebben op studiefinanciering hanteert de club een budgetvriendelijk studententarief. Deze leden moeten, indien verzocht, een geldige kopie van de studentenkaart (of bewijs van inschrijving) via e-mail te sturen naar
 [email protected]
 

De studentenkaart moet verwijzen naar het studiejaar dat gelijk is aan het betreffende hockey-seizoen, zo niet dan dient u een bewijs van inschrijving van de studie richting toe te voegen.

Het studententarief geeft recht op het volgende:

* Alle veld trainingen; en/of

* Alle zaalhockey trainingen

* Keuze uit of veld hockey competitie of zaalhockey competitie

* Indien zowel zaal als veld competitie wordt gespeeld = €144,00 contributie verschuldigd (€84 +€60)

* Geen reisgeld regeling (zelf regelen)


REISGELDREGELING HSC HERMES


Hermes maakt gebruik van een reiskostenregeling. Ieder competitie spelend jeugdlid  (veld en/of zaalhockey) betaalt hiervoor naast de contributie ook € 30,00 reisgeld. 
(Een senior lid met dispensatie voor een jeugdteam valt ook onder de reiskostenregeling)

Toernooien zijn uitgesloten van de reisgeldrekening. 

Rijdende ouders / coaches kunnen hun rit bij een uitwedstrijd declareren. 

De reisgeldbeheerder beoordeelt declaraties en zorgt voor uitbetaling. Met deze regeling voorkomen we een hoop onderlinge verrekeningen.


Nog een paar punten aangaande deze regeling: 

* Declaratie van reisgeld kan alleen als de coach of de coördinerende reisouder van het team u heeft aangewezen om te rijden.

* Verrekening vindt plaats aan de hand van een vaste vergoedingstabel, welke neerkomt op ± 19 eurocent/km (alle clubs & zalen zijn ingedeeld in 6 regio’s, per regio geldt een vaste vergoeding).

* Alleen geplande KNHB veld- en zaal-wedstrijden kunnen worden gedeclareerd.

* Ouders/coaches die besluiten niet te declareren sponsoren HERMES en hiervoor zijn we deze ouders zeer dankbaar.

* Leden die later in het seizoen starten met het spelen van wedstrijden krijgen een aangepast reisgeldbedrag cf. de contributie regeling

* De reiskosten voor uitwedstrijden kunnen gedeclareerd worden door een mail te sturen met daarin naam ouder, jeugdlid, team, datum, tegenstander en IBAN bankgegevens naar 
[email protected] 

* Declaraties graag binnen 5 weken na de wedstrijd indienen.

* Declaraties ouder dan 5 weken worden niet in behandeling genomen.

* Rijdende ouders kunnen (na overlegging van een geldig bewijs) vanaf 1-1-2018 ook parkeerkosten declareren.

* Senioren teams regelen onderling de reiskosten.