Vertrouwenspersoon

HSC Hermes wil een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier kan hockeyen.

We doen met elkaar ons best om juist zaken als ‘pesten’, conflicten en ruzie, discrimineren en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen.

Ondanks wellicht dezelfde goede intenties, vinden in diverse sportclubs toch vormen van grensoverschrijdend gedrag plaats.

Vertrouwenscontactpersoon

Met het aanstellen van een Vertrouwenscontactpersoon (VCP) willen we de kans hierop binnen HSC Hermes nog meer verkleinen.

Bij de vertrouwenspersoon kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, trainers, coaches, bestuursleden, …

De vragen die je hebt kunnen gaan over:

Pesten en gepest worden; (lees ook het pestprotocol op de website (na inloggen bij documenten-veilig sportklimaat) of https://www.knhb.nl/app/uploads/2017/01/Pesten-op-de-hockeyclub-1.pdf  )

Het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort.

Grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig.
Een vermoeden van ‘grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft.
Je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team.
Je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is.

Iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag.

Daarbij: snel melden, erover praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en ook herhaling kan zo voorkomen worden.

De vertrouwenscontactpersoon biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door naar geschikte hulp. De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Het is zeker niet de bedoeling dat de VCP het probleem van de melder overneemt, inhoudelijk begeleidt of zelf onderzoek doet.

Over de gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenspersoon plaatsvinden, wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daarvan weet en toestemming voor hebt gegeven.

Binnen de vereniging heeft de VCP een neutrale positie. Hij of zij opereert onafhankelijk van het bestuur. De VCP maakt wel melding van een probleem of incident bij het bestuur waarbij de gegevens geanonimiseerd zijn en dus niet door andere partijen zijn terug te leiden tot een persoon.

Melissa Boerwinkel

Mobiel (06) 53 57 89 50 

E Mail: [email protected]


Als er sprake is van seksuele intimidatie en je wilt het niet meteen bespreken met een vertrouwenscontactpersoon van HSC Hermes, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met eerste vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900 - 202 55 90 (0,10 euro per minuut).