Gezondere kantine

Beste (ouders van) leden,

Als sportclub proberen we ons te houden aan het beleid rondom gezondere sportkantines. Tijdens de ALV van 23 mei 2019 is het wat en waarom van dit beleid toegelicht.

We hebben hiervoor een beleidstukje opgesteld, zodat voor de leden ook het wat en waarom na te lezen is.

Ook in 2020 is onze kantine beoordeeld en met gepaste trots kunnen we melden dat we wederom de zilver status hebben ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Bestuur HSC Hermes

============================================================