Voorjaars ALV

woensdag 22 juni 2022   |   19:30 - 21:30   |   Kantine - Clubhuis HSC Hermes
Concept Agenda

1) Opening
2) Notulen Algemene Vergadering 28 mei 2022
3) Financiën
       - Contributie vaststelling seizoen 22-23
       - Vaststellen over bedragen
4) Terugblik seizoen 21-22 diverse commissies
5) Openstaande vacatures
6) Rondvraag
7) Sluiting