Lidmaatschap

Het lidmaatschap betreft een lidmaatschap voor onbepaalde tijd. Het lidmaatschap wordt telkens stilzwijgend verlengd met een jaar. Inschrijven is kosteloos, pas bij plaatsing in een team betaalt men de jaarlijkse contributie.

Plaatsing

Voor alle teams is plaatsing afhankelijk van de beschikbare ruimte in een team. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Technische Commissie.


Inschrijven is gedurende het gehele seizoen mogelijk via het aanmeldformulier, mits voor 1 oktober (peildatum KNHB) de leeftijd van 5 jaar of ouder is/wordt bereikt.


Leeftijdsgrenzen

HSC Hermes hanteert de volgende leeftijdsgrenzen voor senioren en junioren, ingedeeld naar categorieën. Bepalend is de leeftijd op 1 oktober van het lopende seizoen:

 

HSC Hermes baseert zich hierbij op de KNHB indeling.
Categorie Leeftijd (op 1 oktober)
Senioren 18 jaar of ouder
A junioren 16 tot en met 17 jaar
B junioren 14 tot en met 15 jaar
C junioren 12 tot en met 13 jaar
D junioren 10 tot en met 11 jaar
E junioren 8 tot en met 9 jaar
F junioren 6 tot en met 7 jaar
G & Hummels Tot en met 6 jaar
Opzeggen

Behoudens ontzetting door het bestuur kan het lidmaatschap uitsluitend worden beëindigd door opzegging per mail bij de secretaris en een melding aan het betreffende team. Opzegging dient voor 1 juni van het lopende verenigingsjaar te geschieden. Niet opgezegd voor 1 juni betekent lidmaatschap voor het nieuwe verenigingsjaar en het volledige contributiebedrag zal dan ook in rekening worden gebracht. Bij tussentijdse opzegging volgt geen teruggave van contributie. Voor uitzonderlijke situatie neemt u contact op met de secretaris.

Verhuizen

In ons systeem worden ook uw adresgegevens opgeslagen. We sturen u zo nu en dan informatie toe per post en hebben daarvoor uw adres nodig. Gaat u verhuizen en veranderen daarmee uw adresgegevens dan verzoeken wij u vriendelijk uw oude (te vervangen) en nieuwe adres aan onze Secretaris door te geven.


Betalingsvoorwaarden

Ieder nieuw lid verplicht zich tot het verlenen van een machtiging voor het innen van zijn/haar contributie of betaald via een éénmalige factuur. Indien niet wordt voldaan aan de financiële verplichtingen zullen extra kosten worden berekend.

Contributie en inschrijfgeld

De contributiebedragen worden jaarlijks vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering. Een overzicht van de thans geldende bedragen kunt u vinden onderaan deze informatie.

Soorten lidmaatschap
Soort Toelichting
Regulier hockey Deelname aan trainingen en wedstrijden ten behoeve van de veld- en zaal competitie (studentenleden alleen veld competitie).
Trimhockey Op dinsdagavond van 20:30 tot 22:00, voor dames en heren (senioren) met weinig tot geen hockeyervaring, die op een gezonde, sportieve manier bezig willen zijn met conditie, techniek en een partijtje hockey in een gezellige, ontspannen sfeer.
Niet-spelend lid Lid neemt geen deel aan actieve hockeyactiviteiten, maar wil graag lid zijn van de vereniging en heeft bovendien stemrecht op de algemene ledenvergadering.
Verplichtingen
 • Regulier hockey leden van 16 jaar en ouder dienen in het bezit te zijn van een scheidsrechterskaart. Indien men nog geen kaart heeft is men verplicht aan een scheidsrechterscursus deel te nemen en binnen een jaar een scheidsrechterskaart te halen.
 • Ouders van juniorleden worden in geval van uitwedstrijden bij toerbeurt uitgenodigd de spelers te vervoeren.
 • Ieder seniorlid verplicht zich tot het fluiten van wedstrijden en het zo nodig meedraaien van bardiensten.
 • Ouders van juniorleden en jongste jeugdleden zijn verplicht op zaterdag enkele malen per seizoen een bardienst te vervullen, onder leiding van een barhoofd.
Kleding

Tijdens wedstrijden is het dragen van de door de Koninklijke Nederlandse Hockeybond voorgeschreven clubkleding verplicht.

Het dragen van scheenbeschermers en gebitsbescherming is verplicht!


Vrijwilligerstaken / extra bijdrage aan het verenigingsleven

Het wordt zeer op prijs gesteld wanneer seniorleden, juniorleden en/of ouders van juniorleden zich op enigerlei wijze voor de club willen inzetten. Op het inschrijfformulier kunt u uw keuze opgeven (meerdere mag ook, graag zelfs). De mogelijkheden zijn o.a.: een bestuursfunctie, coach, trainer, scheidsrechter, barcommissie, jeugdcommissie, sponsorcommissie, technische commissie, organiseren evenementen en materiaalcommissie.

Verzekeringen

Voor leden die door de vereniging als lid van de KNHB zijn aangemeld is een aanvullende sportongevallenverzekering afgesloten.

Contributie
Onderstaand zijn de contributiebedragen voor seizoen 2021-22. Deze gaan per 1 juli 2021 in.
Categorie Leeftijd (op 1 oktober) Contributie Bijzonderheden
Trimleden > 18 jaar € 132,00 Geen competitie. Alleen trainen
Senioren > 18 jaar € 184,00
Studenten > 18 jaar € 84,00 Trainingen en competitie veldhockey (geen zaalhockey).
A & B 14 t/m 17 jaar € 168,00
C 12 t/m 13 jaar € 153,00
D & E 8 t/m 11 jaar € 141,00
F 6 t/m 7 jaar € 108,00
G & Hummels < 6 jaar € 60,00
Alleen zaalhockey Alle leeftijden € 60,00 Trainingen en competitie zaalhockey (geen veldhockey).

Nieuwe leden, die zich aanmelden tussen 1 december en 1 april van het lopende verenigingsjaar wordt de helft (50%) van de lidmaatschapsbijdrage in rekening gebracht.
Nieuwe leden die zich na 1 april aanmelden zijn gratis lid tot 30 juni.

Studentenlidmaatschap

Als student wordt je elke seizoen gevraagd een bewijs van inschrijving aan te leveren. Pas als dit bewijs is ontvangen én door het bestuur van HSC Hermes is goedgekeurd zal het studententarief in rekening worden gebracht. Bovendien dient dit bewijs uiterlijk op 15 september door het bestuur ontvangen te zijn. Na deze datum worden de facturen opgesteld en uitgestuurd.

Reiskosten

HSC Hermes maakt gebruik van een reiskostenregeling. Ieder competitie spelend jeugdlid(veld en/of zaalhockey) betaalt hiervoor naast de contributie ook 30 euro reisgeld (seizoen 21-22). Een senior lid met dispensatie voor een jeugdteam valt ook onder de reiskostenregeling. De reisgeld bijdrage wordt elk jaar tijdens de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.

Ervaring leert ons dat sommige leden meer beschikbaar om teams te vervoeren zijn dan andere leden. Omdat hockey een teamsport is en we alleen samen de top kunnen bereiken is deze reiskostenregeling in het leven geroepen. Rijdende ouders en coaches kunnen kosten voor een rit bij een uitwedstrijd declareren. De reisgeldcoördinator beoordeelt de declaraties en zorgt voor de uitbetaling. Onderling verrekening is dus niet meer nodig en zo genieten we weer een beetje extra van de sport!

Onderstaande punten zijn van toepassing op deze reiskostenregeling:

 • Declaratie van reisgeld kan alleen als de coach of de coördinerende reisouder van het team u heeft aangewezen om te rijden;
 • Verrekening vindt plaats aan de hand van een vaste vergoedingstabel, welke neerkomt op ± 19 eurocent/km (alle clubs & zalen zijn ingedeeld in 6 regio’s, per regio geldt een vaste vergoeding);
 • Alleen geplande KNHB veld- en zaal-wedstrijden kunnen worden gedeclareerd;
 • Ouders/coaches die besluiten niet te declareren sponsoren HSC Hermes en hiervoor is de club deze ouders zeer dankbaar;
 • Leden die later in het seizoen starten met het spelen van wedstrijden krijgen een aangepast reisgeldbedrag cf. De contributie regeling;
 • De reiskosten voor uitwedstrijden kunnen gedeclareerd worden door een mail te sturen met daarin naam ouder, jeugdlid, team, datum, tegenstander en IBAN bankgegevens naar de reisgeldcoördinator;
 • Declaraties graag binnen 5 weken na de wedstrijd indienen;
 • Declaraties ouder dan 5 weken worden niet in behandeling genomen;
 • Rijdende ouders kunnen (na overlegging van een geldig bewijs) vanaf 1-1-2018 ook parkeerkosten declareren;
 • Toernooien zijn uitgesloten van deze reiskostenregeling;
 • Senioren teams regelen onderling de reiskosten.