Lidmaatschap 

Het lidmaatschap betreft een lidmaatschap voor onbepaalde tijd. Het lidmaatschap wordt telkens stilzwijgend verlengd met een jaar. Inschrijven is kosteloos, pas bij plaatsing betaalt men de jaarlijkse contributie.

 

Plaatsing

Voor alle teams is plaatsing afhankelijk van de beschikbare ruimte in een team. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Technische Commissie.

Inschrijven is gedurende het gehele seizoen mogelijk via het inschrijfformulier, mits voor 1 oktober (peildatum KNHB) de leeftijd van 5 jaar of ouder is/wordt bereikt.

 

Leeftijdsgrenzen

HSC Hermes hanteert de volgende leeftijdsgrenzen voor senioren en junioren, ingedeeld naar categorieën. Bepalend is de leeftijd op 1 oktober van het lopende seizoen:

18 jaar of ouder: senioren

16 jaar of ouder en nog geen 18 jaar: junioren A

14 jaar of ouder en nog geen 16 jaar: junioren B

12 jaar of ouder en nog geen 14 jaar: junioren C

10 jaar of ouder en nog geen 12 jaar: junioren D

  8 jaar of ouder en nog geen 10 jaar: junioren E

  6 jaar of ouder en nog geen   8 jaar: junioren F

  6 jaar of jonger: Hummeltjes

 

HSC Hermes baseert zich hierbij op de KNHB indeling.

 

Opzeggen

Behoudens ontzetting door het bestuur kan het lidmaatschap uitsluitend worden beëindigd door opzegging per mail bij de secretaris en een melding aan het betreffende team. Opzegging dient voor 1 juni van het lopende verenigingsjaar te geschieden. Niet opgezegd voor 1 juni betekent lidmaatschap voor het nieuwe verenigingsjaar en het volledige contributiebedrag zal dan ook in rekening worden gebracht. Bij tussentijdse opzegging volgt geen teruggave van contributie. Voor uitzonderlijke situatie neemt u contact op met de secretaris.

 

Verhuizen

In ons systeem worden ook uw adresgegevens opgeslagen. We sturen u zo nu en dan informatie toe per post en hebben daarvoor uw adres nodig. Gaat u verhuizen en veranderen daarmee uw adresgegevens dan verzoeken wij u vriendelijk uw oude (te vervangen) en nieuwe adres aan onze Secretaris door te geven via [email protected]

 

Betalingsvoorwaarden

Ieder nieuw lid verplicht zich tot het verlenen van een machtiging voor het innen van zijn/haar contributie. Indien niet wordt voldaan aan de financiële verplichtingen zullen extra kosten worden berekend.

 

Contributie en inschrijfgeld

De contributiebedragen worden jaarlijks vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering. Een overzicht van de thans geldende bedragen kunt u vinden onderaan deze informatie.

 

Soorten lidmaatschap

 • Regulier hockey: deelname aan trainingen en wedstrijden t.b.v. de competitie.
 • Trimhockey: dinsdagavond van 20:30 tot 22:00, voor dames en heren (senioren) met weinig tot geen hockeyervaring, die op een gezonde, sportieve manier bezig willen zijn met conditie, techniek en 'n partijtje hockey in een gezellige, ontspannen sfeer.
 • Niet-spelend lid: neemt geen deel aan actieve hockeyactiviteiten, maar wil graag lid zijn van de vereniging en heeft bovendien stemrecht op de algemene ledenvergadering.

 

Verplichtingen

 • Leden van 16 jaar en ouder dienen in het bezit te zijn van een scheidsrechterskaart. Indien men nog geen kaart heeft is men verplicht aan een scheidsrechterscursus deel te nemen en binnen een jaar een scheidsrechterskaart te halen.
 • Ouders van juniorleden worden in geval van uitwedstrijden bij toerbeurt uitgenodigd de spelers te vervoeren.
 • Ieder seniorlid verplicht zich tot het fluiten van wedstrijden en het zo nodig meedraaien van bardiensten.
 • Ouders van juniorleden zijn verplicht op zaterdag enkele malen per seizoen een bardienst te vervullen, onder leiding van een barhoofd.

 

Kleding

Tijdens wedstrijden is het dragen van de door de Koninklijke Nederlandse Hockeybond voorgeschreven clubkleding verplicht. Hier staat alles over het tenue van HSC Hermes.

Het dragen van scheenbeschermers en gebitsbescherming is verplicht!

 

Vrijwilligerstaken / extra bijdrage aan het verenigingsleven

Het wordt zeer op prijs gesteld wanneer seniorleden, juniorleden en/of ouders van juniorleden zich op enigerlei wijze voor de club willen inzetten. Op het inschrijfformulier kunt u uw keuze opgeven (meerdere mag ook, graag zelfs). De mogelijkheden zijn o.a.: een bestuursfunctie, coach, trainer, scheidsrechter, barcommissie, jeugdcommissie, sponsorcommissie, technische commissie, organiseren evenementen en materiaalcommissie.

 

Verzekeringen

Voor leden die door de vereniging als lid van de KNHB zijn aangemeld is een aanvullende sportongevallenverzekering afgesloten.

 

Contributie

Categorie

Leeftijd (op 1 oktober 2020)

Contributie

Bijzonderheden

Trimheren

> 18 jaar

€ 132,00

Geen competitie.

Senioren

>18 jaar

€ 183,00

 

Studenten

> 18 jaar

€ 84,00

Trainingen en competitie veldhockey (geen zaalhockey).

A & B

14 t/m 17 jaar

€ 168,00

 

C

12 t/m 13 jaar

€ 153,00

 

D & E

8 t/m 11 jaar

€ 141,00

 

F

6 t/m 7 jaar

€ 108,00

 

G & Hummel

< 6 jaar

€ 60,00

 

Alleen zaal

Alle leeftijden

€ 60,00

Trainingen en competitie zaalhockey (geen veldhockey).

  

Reiskosten

HSC Hermes maakt gebruik van een reiskostenregeling. Ieder competitie spelend jeugdlid  (veld en/of zaalhockey) betaalt hiervoor naast de contributie ook 30 euro reisgeld in seizoen 20-21. Een senior lid met dispensatie voor een jeugdteam valt ook onder de reiskostenregeling.

Ervaring leert ons dat sommige leden meer beschikbaar om teams te vervoeren zijn dan andere leden. Omdat hockey een teamsport is en we alleen samen de top kunnen bereiken is deze reiskostenregeling in het leven geroepen. Rijdende ouders en coaches kunnen kosten voor een rit bij een uitwedstrijd declareren. De reisgeldcoördinator beoordeelt de declaraties en zorgt voor de uitbetaling. Onderling verrekening is dus niet meer nodig en zo genieten we weer een beetje extra van de sport!

Toernooien zijn uitgesloten van de reiskostenregeling. 

 

Nog een paar punten aangaande deze regeling: 

 • Declaratie van reisgeld kan alleen als de coach of de coördinerende reisouder van het team u heeft aangewezen om te rijden;
 • Verrekening vindt plaats aan de hand van een vaste vergoedingstabel, welke neerkomt op ± 19 eurocent/km (alle clubs & zalen zijn ingedeeld in 6 regio’s, per regio geldt een vaste vergoeding);
 • Alleen geplande KNHB veld- en zaal-wedstrijden kunnen worden gedeclareerd;
 • Ouders/coaches die besluiten niet te declareren sponsoren HERMES en hiervoor zijn we deze ouders zeer dankbaar;
 • Leden die later in het seizoen starten met het spelen van wedstrijden krijgen een aangepast reisgeldbedrag cf. De contributie regeling;
 • De reiskosten voor uitwedstrijden kunnen gedeclareerd worden door een mail te sturen met daarin naam ouder, jeugdlid, team, datum, tegenstander en IBAN bankgegevens naar [email protected];
 • Declaraties graag binnen 5 weken na de wedstrijd indienen;
 • Declaraties ouder dan 5 weken worden niet in behandeling genomen;
 • Rijdende ouders kunnen (na overlegging van een geldig bewijs) vanaf 1-1-2018 ook parkeerkosten declareren;
 • Senioren teams regelen onderling de reiskosten.
 
DWF
Hoofdsponsor
Sponsoren
Statistieken
donderdag 28 januari 2021
Aantal leden (info) 167
Nu online
Leden met @ 100,0%
SMS Bereik (teams) 70,1%
Clubcompetitie
1. Dames 1
2. Meisjes C1
3. Dames 2
4. MD1mix
5. Jongens B1
hele clubcompetitie..
Contact
HSC Hermes hockey
Adres
HSC Hermes
Linieweg (sportpark) 27
1783 BA Den Helder

0223-623860