Organisatie

Dagelijks Bestuur
Tim Petter Voorzitter (VZ)
Christof Pex Vicevoorzitter (VICE)
Ron Scheephorst Secretaris (SECR)
Vacature Penningmeester (PENN) Met meer dan 100 leden is het belangrijk dat de geldstromen binnen de vereniging goed georganiseerd zijn en dat bovenal de vereniging financieel gezond is. De Penningmeester ziet hierop toe. Als penningmeester ben je verantwoordelijk voor de financiële administratie ofwel alle inkomende en uitgaande betalingen van de vereniging. Je zorgt ervoor dat betalingen aan de club netjes worden ontvangen en dat de rekeningen van club tijdig worden betaald.Je houdt scherp zicht in de financiele cijfers en toestand van de club en stelt zo nu en dan financiële verslagen en overzichten op. Als Penningmeester heb je een sleutelpositie binnen de vereniging en ben je onderdeel van het (Dagelijks) bestuur. Je bent de schatbewaarder en het financiële opperhoofd. Kortom, een zeer belangrijke en verantwoordelijke functie.

Plek in vereniging:
Je legt verantwoording af aan het Dagelijks Bestuur (DB)( voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester) waar je tevens ook onderdeel van bent. Onder Penningmeester valt nog één andere functie; Coördinator Financiën Reisgeld.

Functie inhoud - taken en verantwoordelijkheden als Penningmeester
- Verantwoordelijk voor de te voeren administratie (inboeken van debiteuren-en crediteuren facturen, debiteurenbeheer en crediteurenbeheer etc.);
- Het innen van contributie van de leden (o.a leden facturatie en aanlevering incasso via LISA (ons ledenadministratiesysteem));
- Het verrichten en ontvangen van betalingen;
- Beoordelen van declaraties en betalen van crediteuren betalen;
- Controle op inkomsten en uitgaven gedurende het seizoen inclusief het opstellen van financiële overzichten;
- Verantwoordelijk voor het aanvragen van subsidies (o.a zaalhuur, sportsubsidie, etc.);
- Het opstellen en bewaken van de begroting, het jaarverslag, budgetten en verkoopfacturen - zoals verhuur en sponsoring;
- Het begeleiden en voorbereiden van de stukken voor de kascontrole commissie;
- Verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de verzekeringen;
- Bijwonen van bestuursvergaderingen (1x per maand) en het toelichten van de financiën op de ALV 2 x per seizoen.

Gebruikte boekhoudprogramma’s zijn Twinfield en Basecone.

Tijdsbesteding
8 tot 10 uur aan einde én aan begin van het seizoen.
Daarna wekelijks gemiddeld 2 tot 3 uur afhankelijk van vergaderingen, activiteiten en inkomende mail. Extra tijdsbesteding in het najaar mogelijk door controle door KasControle Commissie (KCC), opstellen van het jaarverslag en de begroting voor het volgende boekjaar.
Bekijk
 
Algemeen Bestuur
Marcel Gossler Commissaris Technische Commissie (CTC)
Maurice Elema Commissaris Bar Commissie (CBC)
Christof Pex Commissaris Sponsor Commissie (CSC)
Dave Manse Commissaris Materiaal & Huisvesting Commissie (CMC)
Vacature Commissaris Communicatie Commissie (CCC) Bekijk
Penny Raadgers Commissaris Werving & Binding Commissie (CWC)
 
Secretaris & ondersteuning
Ron Scheephorst Coördinator Ondersteuning: Ledenzaken (COL)
Vacature Coördinator Ondersteuning: Vrijwilligerszaken (COV) Bekijk
Vertrouwenscommissie (VCC)
Melissa Boerwinkel Vertrouwenscontactpersoon (VCP)
 
Penningmeester & ondersteuning
Jet Kraak Coördinator Financiën: Reisgeld (CFR)
Kascontrolecommissie (KCC)
Bram Mooij Lid
Sophie Manse Lid
 
Technische Commissie
Marcel Gossler Commissaris Technische Commissie (CTC)
Hockey Support
Vacature Hoofdtrainer Bekijk
Hans Peter Tacx Wedstrijd Secretaris
Udo de Jong Scheidsrechter Coördinator
Vacature Coördinator TC: Coaches Bekijk
Vacature Zaalhockey Coördinator De Coördinator Zaalhockey is verantwoordelijk voor alle hockey technische zaken tijdens het zaalseizoen. Je zorgt voor het regelen van voldoende zaalcapaciteit en werkt samen met andere lijncoordinatoren om het zaalhockey seizoen in de juiste banen te begeleiden. Je zorgt er onder andere voor dat er zaaltrainingen plaatsvinden en dat er zaalwedstrijden gespeeld kunnen worden. Daarnaast ben je het aanspreekpunt binnen de vereniging voor alle zaken omtrent zaalhockey en voor de KNHB.
Als Coördinator Zaalhockey werk je samen met de Zaal Ondersteuning. Daarnaast ben je onderdeel van de Technische Commissie (TC) en val je direct onder de Commissaris Technische Commissie. Als Coördinator Zaalhockey werk je samen met andere commissieleden uit de TC zoals de scheidsrechterscoördinator, coördinator coaches en hoofdtrainer.

Functie-inhoud - Taken en verantwoordelijkheden als Coördinator zaalhockey:
- Het actief zoeken naar beschikbare zaalruimte passend bij de benodigde capaciteit;
- Coördineren beschikbaarheid zalen;
- Het opgeven en inschrijven van zaalteams bij de KNHB;
- Coördineren van de zaalwacht en openen en sluiten;
- Contactpersoon en aanspreekpunt voor zaalbeheer, zaalleiding, wedstrijdtafel, andere clubs en KNHB;
- Afgelastingen doorgeven aan bezoekende clubs en/of bond;
- Het maken van zaalplanningen in samenwerking met de zaalondersteuning.

Tijdsbesteding
De tijdsbesteding voor de functie van Coördinator Zaalhockey bedraagt in het buiten hockeyseizoen ongeveer 1 tot 2 uur per maand voor de voorbereiding op het komende zaalhockey seizoen. Gedurende het zaalhockey seizoen zal de tijdsbesteding ongeveer tussen 1 tot 2 uur per week bedragen. Het zaalseizoen loopt van december tot en met Maart.
Bekijk
Jeugd Commissie
Vacature Coördinator TC: Jeugdleden (CJ) Als Coördinator Jeugd (CJ) ben je verantwoordelijk voor het zorgvuldig organiseren van alles wat met de jeugdteams te maken heeft (D- t/m A-teams). Daarnaast ben je het primaire aanspreekpunt van de ouders, spelers en trainers van de jeugdteams. De belangrijkste functie van CJ is het opvangen en wegwijs maken van de nieuwe leden en hun ouders. Hierbij gaat het vooral om het eerste contact dat gelegd wordt met de nieuwe leden en de ouders. Je bent dus het persoonlijke visitekaartje van HSC Hermes.

Als CJ ben je niet verantwoordelijk voor de inhoud van de training. De Hoofdtrainer is hier verantwoordelijk voor en de trainingen worden door de trainers zelf gegeven. Vragen m.b.t. de trainingen zullen veelal wel bij de CJ terechtkomen.

De CJ is onderdeel van de Technische Commissie (TC). De TC bestaat verder uit: Commissaris Technische Commissie (CTC), Hoofdtrainer (HT), Wedstrijdsecretaris (WS) en Scheidsrechterscoördinator (SC).

Functie Inhoud - Taken en verantwoordelijkheden als Jeugd Coördinator:
- Opvangen van nieuwe leden en ouders;
- Trainingsuren van jeugdtrainers inventariseren en doorsturen naar penningmeester;
- Vragen en/of bijzonderheden communiceren met de Hoofdtrainer en/of Commissaris Technische Commissie;
- Advies geven en meedenken aan ideeën m.b.t. de hockeyjeugd;
- Nauw contact houden met de Wervings- & Bindingscommissie;
- Tijdsbesteding
De tijdsbesteding voor de functie van Jeugd Coördinator bedraagt ongeveer 1 tot 2 uur in de week.
Evenementen of het bijwonen van vergaderingen kan de tijdsbesteding in de week natuurlijk verhogen.
Bekijk
Vacature Coördinator TC: Jongste Jeugd (CJJ) Als Coördinator Jongste Jeugd (CJJ) ben je verantwoordelijk voor het zorgvuldig organiseren van alles wat met de jongste jeugdteams te maken heeft (Hummeltjes- t/m E-teams). Daarnaast ben je het primaire aanspreekpunt van de ouders, spelers en trainers van de jongste jeugdteams. De belangrijkste functie van CJJ is het opvangen en wegwijs maken van de nieuwe leden en hun ouders. Hierbij gaat het vooral om het eerste contact dat gelegd wordt met de nieuwe leden en de ouders. Je bent dus het persoonlijke visitekaartje van HSC Hermes.

Als CJJ ben je niet verantwoordelijk voor de inhoud van de training. De Hoofdtrainer is hier verantwoordelijk voor en de trainingen worden door de trainers zelf gegeven. Vragen m.b.t. de trainingen zullen veelal wel bij de CJJ terechtkomen.

De CJJ is onderdeel van de Technische Commissie (TC). De TC bestaat verder uit: Commissaris Technische Commissie (CTC), Hoofdtrainer (HT), Coördinator Jeugdleden (CJ) Wedstrijdsecretaris (WS) en Scheidsrechterscoördinator (SC).

Functie Inhoud - Taken en verantwoordelijkheden als Jeugd Coördinator:
- Opvangen van nieuwe leden en ouders;
- Trainingsuren van jeugdtrainers inventariseren en doorsturen naar penningmeester;
- Vragen en/of bijzonderheden communiceren met de Hoofdtrainer en/of Commissaris Technische Commissie;
- Advies geven en meedenken aan ideeën m.b.t. de hockeyjeugd;
- Nauw contact houden met de Wervings- & Bindingscommissie;
- Zonodig clubhuis openen voor hummeltjes/F-jes training (afstemmen met (hoofd)trainer).

Tijdsbesteding
De tijdsbesteding voor de functie van Jeugd Coördinator bedraagt ongeveer 1 tot 2 uur in de week.
Evenementen of het bijwonen van vergaderingen kan de tijdsbesteding in de week natuurlijk verhogen.
Bekijk
Senioren Commissie
Vacature Coördinator TC: Seniorleden (CTS) Bekijk
 
Bar Commissie
Maurice Elema Commissaris Bar Commissie (CBC)
Vacature Lid Schoonmaak Bekijk
Hospitality Services
Emma van Walsem Coördinator Bar: Hospitality Services (CBH)
Voorraadbeheer
Frederik van der Werf Coördinator Bar: Voorraadbeheer (CBV)
 
Materiaal & Huisvesting Commissie
Dave Manse Commissaris Materiaal & Huisvesting Commissie (CMC)
Vacature Assistent Materiaal & Huisvesting Bekijk
 
Sponsor Commissie
Christof Pex Commissaris Sponsor Commissie (CSC)
Bram Mooij Lid Account Management
Vacature Lid Account Management Bekijk
Vacature Lid Account Management Bekijk
 
Communicatie Commissie
Vacature Commissaris Communicatie Commissie (CCC) Bekijk
Beheer Website & Lisa
Christof Pex Coördinator Communicatie: Website (CCW)
Ron Scheephorst Lid Lisabeheer
Dave Manse Lid Webbeheer
Public Relations team
Penny Raadgers Coördinator Communicatie: PR Team (CCS)
Vacature Lid Bekijk
Fee Van der Wal Coördinator Communicatie: Vormgeving & Huisstijl (CCV)
 
Werving & binding Commissie
Penny Raadgers Commissaris Werving & Binding Commissie (CWC)
Feesten & Activiteiten
Tijmen Mewe Lid
Romeck Freijer Lid
Danny Gelauf Lid
Vacature Lid Bekijk
Vacature Lid Bekijk
Team Werving & Binding
Vacature Coördinator W&B: Werving (CWW) Bekijk
Vacature Coördinator W&B: Binding (CWB) Bekijk
Vacature Lid Bekijk
Vacature Lid Bekijk