Aanmeldformulier


Meldt zich aan als?
   
Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contactgegevens
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Contactgegevens ouders/verzorgers van juniorenleden (<18 jaar)
   
   
Financieel
  HSC Hermes is verplicht om bij leden onder de 18 jaar de digitale factuur naar de wettelijke vertegenwoordigers van het minderjarige lid te sturen.

 
   
   
   
 
   
 
Scheidsrechterskaart
  De KNHB verplicht alle spelers om vanaf 16 jaar hun scheidsrechterskaart te halen. Vul dit veld alleen in als de kaart reeds in bezit is.

 
   
 
Indeling nieuwe leden
   
Opmerkingen
   
 
Sponsoring
   
Deskundigheid
  In verband met de vele activiteiten in en om de vereniging willen wij graag informeren naar de aanwezige deskundigheid of expertise. Indien het ouders/verzorgers betreft graag ook de desbetreffende namen opgeven.

 
   
   
Vrijwilligerswerk
  HSC Hermes is een vereniging die volledig wordt geleid en gecoördineerd door de leden zelf. Het is dus van belang dat ieder lid of ouder van een jeugdlid een bijdrage levert aan het goed functioneren van de club. Naast de (verplichte) bardiensten en rijbeurten is het de bedoeling dat u zich bij HSC Hermes ook op een aanvullende manier actief inzet voor onze vereniging. Hieronder kunt u aangeven naar welke vrijwilligerstaken uw voorkeur uitgaat. We vragen niemand om een buitensporige inspanning, maar u dient rekening te houden met een bescheiden inzet van enige vrije tijd. Hierdoor draagt u bij aan het in stand houden van de vereniging. Er zal vrijwel nooit direct op u een beroep worden gedaan, maar "verenigen" doen we samen bij Hermes, en vele handen maken licht werk. Kijk voor de meeste actuele vacatures op de website onder club> organisatie

 
   
   
   
Disclaimer
   
Privacy
   
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNHB uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNHB.